ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ ಬೀದಿ

ಸದ್ದಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ
ಹಗ್ಗ ನುಲಿದಿದ್ದಾರೆ
ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ.
ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಬೀಜದ ಮೊಳೆ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ
ಜಿಹಾದಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ.

ಹಿಂಸೆ ಕುದುರೆಯನೇರಿ
ಸುಖಿಸುತಿದೆ ಜಗ
ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಗ?
ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ?

ತೋರು ಬೆರಳೆತ್ತಿ
ಮುಖದ ತುಂಬ ನಗುವ ಮೆತ್ತಿ
ಗೆದ್ದ ಸುಖದಲಿ ಕತ್ತನೆತ್ತಿ
ಕ್ಷಿತಿಜ ನನ್ನದೆಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ-
ಭಾರೀ ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟ
ಪೊರಕೆ ಮೀಸೆಧಾರಿ

ಈಗ…
ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ದಾಮ…
ಈಗಲೂ ನಗುತ್ತಾನೆ,
ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆರಳು ತೋರುತ್ತಾ,
ಬೀಳಿಸಿದಹಂಕಾರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಜಿಗಿದು ಬಿದ್ದವಗೆ ಗೊತ್ತು
ಮುಗಿದು ಮಲಗಿದ ಹಾದಿ
ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ ಬೀದಿ”

– ಬಿ.ಸುರೇಶ (೭ ಮೇ ೨೦೦೭)

Advertisements

0 Responses to “ಉಳಿದಿರುವುದೊಂದೇ ಬೀದಿ”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು…

ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಿದವರು...

  • 56,093 ಜನರು
Advertisements

%d bloggers like this: